Chúng nhỏ bé và hòa đồng với hầu hết các loài cá. Điều này bao gồm các loài cichlid Nam Mỹ như cichlid lùn ram và rô bốt, và một số loài cichlid sông châu Phi như krib. Những con cá này thường sẽ hòa thuận với bất kỳ loài cá nào không bắt nạt hoặc bắt nạt chúng . Chúng hòa thuận với hầu hết các loài tetra.

Loài cichlid nào có thể sống chung với cá nhiệt đới?

Bạn có thể đặt loại cá nào với Cichlid?
Cichlid Các loại cá bạn có thể cho vào Bể với Cichlid
Cichlid châu Phi Cá da trơn Rafael, cá da trơn Plecos, cá da trơn Synodontis và cá cầu vồng lớn hơn.
Dwarf Cichlid (Bao gồm Cichlid Nam Mỹ và Rô vẩu) Tương thích với hầu hết các loài cá, bao gồm cả Tetra,

Cá gì tốt với cichlid?

Những người chơi xe tăng Cichlid châu Phi được đề xuất
 • Làm ơn. Kích thước bể tối thiểu: 150 gallon. …
 • Cichlid châu Phi khác. …
 • Zebra Loach Bot
 • Cá mập đuôi đỏ (Epalzeorhynchos bicolor)…
 • Paratilapia (Paratilapia polleni)…
 • Ngọc Cichlid (Hemichromis bimaculatus)…
 • Giant Danios (Trang bị Devario)
 • Cầu vồng (họ Melanotaeniidae)

Cá để trộn với cá Cichlid châu Phi và cá cần tránh!

Cichlid có thể sống với các loài cá nhiệt đới khác

Liệu cichlid có ăn các loài cá khác không?

So với một số loài cá cảnh thông thường khác, nhiều người thấy cichlid là loài cá khá hung dữ. Thường thì một con cichlid sẽ đuổi theo những con cá khác và thậm chí có thể giết những con cá khác .

Những con cá nào có thể chung bể với cichlid?

Một số loài cá tốt nhất để nuôi với Cichlid Châu Phi là;
 • Botia Loaches (Clown Loach)
 • Cá mập đuôi đỏ.
 • Người khổng lồ Danios.
 • Tetra mắt đỏ châu Phi.
 • Pleco.
 • Người nhặt rác (Cá trê lộn ngược)
 • Leopard Bush-cá.

Cichlid có thể sống với tetras không?

Hầu hết các loài cichlid châu Phi phát triển khá lớn và do đó có thể ăn tất cả các loài tetra. Vì vậy, người ta không thể nuôi cichlid châu Phi cùng với tetra .

Cichlid hòa bình nhất là gì?

Bướm Châu Phi CichlidChúng được biết là chung sống hòa bình với các loài cichlid châu Phi có tính khí ôn hòa. Nhưng với bản chất dịu dàng của chúng, bạn không nên ghép chúng với loài Mbuna hung dữ.

Cichlid có tương thích với cá không?

Vì loài cichlid nói chung có xu hướng hung hãn, nên những chiếc xe tăng chỉ bao gồm chúng là thực tế. Cichlid có thể sống cùng với những loài cá không phải cichlid khác, những loài bán hung dữ, nhưng chỉ khi chúng có cùng kích thước . Điều quan trọng cần nhớ là loài cichlid rất đa dạng.

Loài cá nào có thể sống với cichlid?

Một số loài cá tốt nhất để nuôi với Cichlid Châu Phi là;
 • Botia Loaches (Clown Loach)
 • Cá mập đuôi đỏ.
 • Người khổng lồ Danios.
 • Tetra mắt đỏ châu Phi.
 • Pleco.
 • Người nhặt rác (Cá trê lộn ngược)
 • Leopard Bush-cá.

Cichlid có thể sống chung với bất kỳ loài cá nào khác không?

Chúng nhỏ bé và hòa đồng với hầu hết các loài cá. Điều này bao gồm các loài cichlid Nam Mỹ như cichlid lùn ram và rô bốt, và một số loài cichlid sông châu Phi như krib. Những con cá này thường sẽ hòa hợp với bất kỳ loài cá nào không bắt nạt hoặc bắt nạt chúng . Chúng hòa thuận với hầu hết các loài tetra.

Cichlid có thể ở trong bể với các loài cá khác không?

Cichlid châu Phi rất hung dữ và năng động, vì vậy chúng cần không gian để bơi và đòi lãnh thổ của mình. Khi thêm các loại cá khác, hãy cân nhắc rằng Cichlid lớn hơn cần ít nhất một bể 30 gallon và những con nhỏ hơn yêu cầu tối thiểu 20 gallon . Đối với mỗi con cá khác mà bạn muốn cho vào, hãy thêm trung bình thêm ba gallon.

Những loại cá nào ăn cichlid?

Nhiều loài cichlid châu Phi, như Tropheus và cừu , chủ yếu ăn tảo, màng sinh học và thực vật thủy sinh. Những con cá này có mục đích ăn cỏ cả ngày và có đường ruột thực sự dài để chúng có thể hấp thụ càng nhiều chất dinh dưỡng càng tốt từ thức ăn có hàm lượng chất béo và protein thấp hơn.

Những con cá nào có thể ở với cichlid?

Một số loài cá tốt nhất để nuôi với Cichlid Châu Phi là;
 • Botia Loaches (Clown Loach)
 • Cá mập đuôi đỏ.
 • Người khổng lồ Danios.
 • Tetra mắt đỏ châu Phi.
 • Pleco.
 • Người nhặt rác (Cá trê lộn ngược)
 • Leopard Bush-cá.

Bạn có thể nuôi cichlid với những con cá khác không?

Điều này bao gồm các loài cichlid Nam Mỹ như cichlid lùn ram và rô bốt, và một số loài cichlid sông châu Phi như krib. Những con cá này thường sẽ hòa thuận với bất kỳ loài cá nào không bắt nạt hoặc bắt nạt chúng . Chúng hòa thuận với hầu hết các loài tetra. Cá da trơn Corydoras cũng là những người bạn cùng bể tuyệt vời.

Những con cá đi học nào có thể sống cùng với loài cichlid?

Hổ ngạnh, danios khổng lồ và cầu vồng thường được giới thiệu là học sinh giỏi trong một bể cá châu Phi. Nhiều người nuôi bể Malawi cũng sử dụng Pseudotropheus Acie như một loài cá đi học, vì chúng cũng là loài cichlid châu Phi.

Những người ăn tảo có thể sống với cichlid?

Chúng tương thích với hầu hết các loài cá và sinh vật biển, cho dù chúng là loài cichlid châu Phi hay cá nước ngọt thông thường . Chúng không tương thích với hầu hết các loại cây nước ngọt vì chúng sẽ làm bật gốc chúng.