Thể LoạI “Câu Hỏi Thường Gặp”

alola là gì?

Vùng Alola (tiếng Nhật: ア ロ ー ラ 地方 Vùng Alola) là một vùng của thế giới Pokémon. Đây là khu vực series cốt lõi thứ bảy được giới thiệu và là bối cảnh